Vacature: servicedesk medewerker (Woerden / Utrecht / remote)

Wij zijn op zoek naar een servicedesk medewerker in Woerden/Utrecht/remote met een verhoogd uurtarief. De verdeling is zowel on-site als remote. Het gaat om 2 dagen on-site (Woerden/Utrecht afhankelijk van waar het team dan zit) en de rest is remote mogelijk. Let op: het uurtarief is verhoogd!

 

Functie : servicedesk medewerker
Regio : Woerden/Utrecht/remote
Start : maandag 27 februari 2023
Inzet : 40 uur per week
Eind : vrijdag 23 februari 2024
Optie op verlenging : ja, 2 x 12 maanden
Uurtarief : EUR 45 – EUR 55

 

Opdracht

Vanuit de servicedesk zorgen we ervoor dat incidenten direct worden opgelost en indien dit niet mogelijk is direct worden gerouteerd naar de juiste oplosgroepen. Je krijgt hierdoor te maken met een breed scala aan producten en diensten, denk hierbij aan alles van werkplekondersteuning tot infrastructurele diensten en producten. De servicedesk vormt samen met de incident- en problem manager het regie team waar het gaat om incidenten en de kwalitatieve afhandeling hiervan.

 

Als servicedesk medewerker fungeer je als eerste aanspreekpunt voor de interne gebruikers. Je registreert alle meldingen in ons servicemanagement systeem. Je handelt vragen zelfstandig af en speelt complexe vragen door naar de 2de lijns servicedesk. Je werkt intensief samen met de 2de en 3de lijns en onderhoudt de kennis database.

 

Je bent een  ervaren servicedesk medewerker met kennis van en ervaring met zowel ITIL als Agile werkprocessen. Uiteraard beschik je over analytisch denkvermogen, kun je goed samenwerken en communiceer je makkelijk met verschillende disciplines.

 

Kandidaat

 • Klantgericht: signaleert, onderzoekt en gaat binnen de eigen mogelijkheden in op de wensen en behoeften van de interne stakeholders (m.n. analisten, ontwikkelaars, applicatie- en infrastructuurarchitecten) om deze tevreden te stellen;
 • Resultaatgericht: werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren;
 • Organisatiesensitiviteit: heeft inzicht in en is alert op (in)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten (de) organisatie(s) en kan daar adequaat op inspelen;
 • Kwaliteitsgericht: hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk;
 • Samenwerken: handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

 

Eisen

 • Minimaal een afgeronde mbo opleiding;
 • In het bezit van ITIL Foundation certificering;
 • Actuele (in de afgelopen 3 jaar) en minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring als servicedesk medewerker;
 • Service gericht;
 • Actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare affiniteit en ervaring met IT.

 

Wensen

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met IT-infrastructuur;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met kennismanagement systemen;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met werken in een Agile/Scrum omgeving;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met werken in overheidsorganisaties
 • Kennis van Microsoft Office 365;
 • Kennis van Active Directory;
 • Kennis van TOPdesk;
 • Kennis van Citrix.

 

Bedankt voor het lezen en hopelijk heeft deze opdracht je geïnspireerd!

 

Als je een geschikte kandidaat hebt, die voldoet aan alle eisen en aan (bijna) alle wensen, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk het volgende:

 • cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo
 • volledige naam zoals in paspoort of ID-kaart staat vermeld, woonplaats en geboortedatum
 • genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma
 • relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties
 • tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum)
 • vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens

schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klantOnze contactgegevens vind je hier of solliciteer direct via het formulier.

Vacature: senior systeemspecialist SBC (Odijk)

Wij zijn op zoek naar een senior systeemspecialist SBC in Odijk.

 

Functie : senior systeemspecialist SBC
Regio : Odijk
Start : maandag 3 april 2023
Inzet : 36 uur per week
Eind : vrijdag 29 maart 2024
Optie op verlenging : ja, maximaal 12 maanden
Uurtarief : EUR 70 (minimaal) -EUR 80 (maximaal)

 

Inzet

Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vind plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

 

Wij richten ons met deze aanvraag tot álle potentiële aanbieders/inschrijvers; zowel aanbieders die een kandidaat offreren, als zzp’ers die zichzelf offreren.

 

Opdracht

De senior systeemspecialist heeft als opdracht om een deel van de omgeving, bestaande uit onder meer implementaties van Citrix, Res, Ivanti, AppV en PVS op het operating systeem Microsoft Windows, te beheren in de breedste zin van het woord. Hieronder vallen onder andere de volgende verantwoordelijkheden:

 • Storingen voorkomen en verhelpen;
 • Updates en upgrades doorvoeren;
 • Performance en System-health monitoring;
 • Uitleg van en presentatie geven over de omgeving.

 

Doelstelling

De senior systeemspecialist realiseert een optimaal werkend platform binnen de afgesproken archtectuur, en conform de overeengekomen SLA t.b.v. deze opdracht.

 

De betreffende omgeving zal de komende periode vervangen worden door een nieuw te bouwen oplossing, de oude omgeving zal dan afgebouwd gaan worden.

 

Op te leveren resultaat: Voor de vervangingsperiode tot en met uitfassering zoeken wij iemand die de eerder genoemde werkzaamheden zelfstandig uitvoert. De opdracht stopt op het moment dat de betreffende omgeving is uitgefaseerd.

 

Verantwoordelijkheden

De senior systeemspecialist is verantwoordelijk voor de realisatie van de hierboven genoemde doelstelling.

 

Contacten

Intern met collega’s en stake-holders, zoals o.a. projectorganisatie en productmanagement en extern met leveranciers.

 

Opleiding

Om de benodigde kwaliteit te garanderen vragen wij minimaal:

 • Een afgeronde, erkende en volwaardige hbo opleiding bij voorkeur in de richting van Informatica;
 • Windows Server (2016 of hoger) MCSA gecertificeerd;
 • Citrix virtualisatie (CCA-V / CCP-V) gecertificeerd.

 

Professionele kennis en werkervaring

Om de benodigde professionaliteit te garanderen vragen wij minimaal:

 • 3 jaar werkervaring als systeemspecialist (beheer/ bouwer/ ontwerper);

Kennis van en ervaring met:

 • Citrix XenApp/XenDesktop 7.x/PVS;
 • Microsoft Windows Server 2016 of hoger;
 • AppV, RES ONE/Ivanti en Netscaler.

Bij voorkeur heeft de kandidaat:

 • Aantoonbare werkervaring met Enterprise omgevingen;
 • Aantoonbare werkervaring volgens Agile en SCRUM methodiek;
 • Aantoonbare werkervaring binnen (semi-) overheid, bij voorkeur politie.

 

Competenties

Om succes te garanderen moet de kandidaat beschikken over de volgende competenties:

 • Flexibel gedrag.
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (Nederlands / Engels).
 • Mondelinge presentatie (Nederlands / Engels).

 

Cv informatie

Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat.

 

Je voegt een cv van maximaal 7 pagina’s A4 toe. Het cv is in het Nederlands opgesteld en in Word-formaat i.p.v. PDF.

 

De klant behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het cv en/of referentie voorkomen. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (dd-mm-jjjj) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

 

Bewijsmiddelen

Inschrijvers dienen aantoonbaar te voldoen aan hetgeen zij verklaren in hun offerte. Ter verificatie dient Inschrijver op verzoek van de klant bewijsmiddelen te overleggen. Het niet tijdig overleggen van de gevraagde bewijsstukken zal aanleiding geven tot het terzijde leggen van de offerte met tot gevolg dat deze van de beoordeling is uitgesloten.

 

Screening

Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. Je dient hier rekening mee te houden.

 

Bedankt voor het lezen en hopelijk heeft deze opdracht je geïnspireerd!

 

Als je een geschikte kandidaat bent, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk het volgende:

 • cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo
 • volledige naam zoals in paspoort of ID-kaart staat vermeld, woonplaats en geboortedatum
 • genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma
 • relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties
 • tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum)
 • vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens
 • schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant

Onze contactgegevens vind je hier of solliciteer direct via het formulier.

Vacature: functioneel consultant Microsoft 365 (Tiel)

Wij zijn op zoek naar een functioneel consultant Microsoft 365 in Tiel.

 

Functie : functioneel consultant Microsoft 365
Regio : Tiel
Start : woensdag 8 februari 2023
Inzet : 32 tot 36 uur per week
Eind : woensdag 7 juni 2023
Optie op verlenging : ja, met perioden van 3 maanden
Uurtarief : EUR 80 – EUR 105

 

Opdracht

De klant is gestart met het implementeren van Microsoft 365 binnen de organisatie. Binnen het project Digitaal Samenwerken worden op basis van functionele eisen/wensen en een meta gegevensmodel een set aan templates ontwikkeld voor het gestructureerd opslaan van bestanden. De functionele eisen/wensen worden in kaart gebracht middels workshops met key users en ontwikkeld op SharePoint Online en Microsoft Teams. De klant is op zoek naar een functioneel consultant voor het verkrijgen van de eisen en wensen uit de key user groepen en het vertalen hiervan naar herbruikbare templates in een solution design document.

 

Werkzaamheden

De Functioneel Consultant krijgt binnen het waterschap een belangrijke rol bij het opstellen van de

solution designs voor templates binnen SharePoint Online en Microsoft Teams. Samen met het

projectteam en de business worden functionele eisen en wensen vertaald in samenwerktemplates

op het Microsoft 365 platform en worden ontwerpkeuzes vastgelegd in een solution design.

De aangeboden kandidaat voert de volgende werkzaamheden uit:

 • Het organiseren en leiden van workshops met de business voor het verzamelen van eisen/wensen;
 • Het vertalen van eisen/wensen in herbruikbare Teams en Sharepoint Online templates en het uitschrijven hiervan in een Solution Design document;
 • Actief meedenken en meewerken aan het implementeren van de oplossing;
 • Het informeren van de adoptie specialist over veranderingen in werkwijze zodat deze in de adoptie trainingen kunnen worden meegenomen;
 • Goed op de hoogte van de (recente) ontwikkelingen en mogelijkheden van het Microsoft 365 platform om in te zetten als onderdeel van de oplossing.

 

Eisen

 • Minimaal 12 maanden werkervaring binnen een overheidsinstelling;
 • Minimaal een afgeronde hbo-opleiding in de richting van ICT, Electrotechniek of soortgelijk;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als Functioneel Consultant op gebied van:
 • SharePoint Online en Microsoft Teams;
 • Document Management (Termenarchief, inhoudstypen, Classificatie, Documentensets, etc.);
 • Minimaal 3 jaar ervaring met het opstellen van eisen en wensen in een (solution) design voor samenwerktemplates op basis van SharePoint Online en Microsoft Teams.

 

Geef een korte omschrijving. Vermeld in de omschrijving in ieder geval:

 • Functie en/of project dat is uitgevoerd waar de gevraagde kennis en/of ervaring is opgedaan;
 • Periode waarin de gevraagde kennis en/of ervaring is opgedaan;
 • Inhoudelijke beschrijving van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd.

 

Wensen

 • Minimaal 7 jaar aantoonbare ervaring als Functioneel Consultant op gebied van:
 • SharePoint Online en Microsoft Teams;
 • Document Management (Termenarchief, inhoudstypen, Classificatie, Documentensets, etc.).
 • Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van functioneel consultancy met betrekking tot het organiseren en leiden van workshops voor het verzamelen van eisen/wensen;
 • Ervaring met het werken binnen een waterschap;

 

De wensen graag als volgt toelichten:

 • Functie en/of project dat is uitgevoerd en/of nog lopende is waar de gevraagde kennis en/of ervaring is opgedaan;
 • Periode waarin de gevraagde kennis en/of ervaring is opgedaan;
 • Inhoudelijke beschrijving van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd.

 

Informatieveiligheid

Om te voldoen aan de voorwaarde omtrent vaardigheid in informatieveiligheid, volgt de kandidaat

die met de digitale systemen van de klant werkt in eigen tijd en binnen drie maanden na aanvang van de overeenkomst alle afleveringen vanaf april 2020 van het trainingspakket Arda Online die door

de klant maandelijks aan alle medewerkers wordt aangeboden. Dit kan gebeuren via het door de klant verstrekte mail-account. Er moet rekening worden gehouden met een tijdsbesteding van maximaal één uur per aflevering (les, toets, achtergrondinformatie, visies/opinies), Indien reeds een

certificaat in deze training is behaald, kan versneld worden ingestroomd. Tevens blijft de kandidaat

gedurende de opdracht de nieuw aangeboden maandelijkse afleveringen volgen tot een eindscore

van tenminste 80%.

 

Ureninzet

Het betreft een functie voor 32-36 uur per week met de mogelijkheid om het aantal uur, indien

nodig, per kwartaal bij te stellen. De klant bepaalt welke inzet nodig is en wanneer de werkzaamheden zijn afgerond.

 

Bedankt voor het lezen en hopelijk heeft deze opdracht je geïnspireerd!

 

Als je een geschikte kandidaat bent, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk het volgende:

 • cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo
 • volledige naam zoals in paspoort of ID-kaart staat vermeld, woonplaats en geboortedatum
 • genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma
 • relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties
 • tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum)
 • vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens
 • schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant

Onze contactgegevens vind je hier of solliciteer direct via het formulier.

Vacature: Servicedesk Medewerker in Woerden

Wij zijn op zoek naar een servicedesk medewerker in Woerden.

 

Functie : servicedesk medewerker
Regio : Woerden/Utrecht/remote
Start : woensdag 1 februari 2023
Inzet : 40 uur per week
Eind : woensdag 31 januari 2024
Optie op verlenging : ja, 2 x 12 maanden
Uurtarief : EUR 40 – EUR 50

 

Opdracht

Vanuit de servicedesk zorgen we ervoor dat incidenten direct worden opgelost en indien dit niet mogelijk is direct worden gerouteerd naar de juiste oplosgroepen. Je krijgt hierdoor te maken met een breed scala aan producten en diensten, denk hierbij aan alles van werkplekondersteuning tot infrastructurele diensten en producten. De servicedesk vormt samen met de incident- en problem manager het regie team waar het gaat om incidenten en de kwalitatieve afhandeling hiervan.

 

Als servicedesk medewerker fungeer je als eerste aanspreekpunt voor de interne gebruikers. Je registreert alle meldingen in ons servicemanagement systeem. Je handelt vragen zelfstandig af en speelt complexe vragen door naar de 2de lijns servicedesk. Je werkt intensief samen met de 2de en 3de lijns en onderhoudt de kennis database.

 

Je bent een  ervaren servicedesk medewerker met kennis van en ervaring met zowel ITIL als Agile werkprocessen. Uiteraard beschik je over analytisch denkvermogen, kun je goed samenwerken en communiceer je makkelijk met verschillende disciplines.

 

Kandidaat

 • Klantgericht: signaleert, onderzoekt en gaat binnen de eigen mogelijkheden in op de wensen en behoeften van de interne stakeholders (m.n. analisten, ontwikkelaars, applicatie- en infrastructuurarchitecten) om deze tevreden te stellen;
 • Resultaatgericht: werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren;
 • Organisatiesensitiviteit: heeft inzicht in en is alert op (in)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten (de) organisatie(s) en kan daar adequaat op inspelen;
 • Kwaliteitsgericht: hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk;
 • Samenwerken: handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

 

Eisen

 • Minimaal een afgeronde mbo opleiding;
 • In het bezit van ITIL Foundation certificering;
 • Actuele (in de afgelopen 3 jaar) en minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring als servicedesk medewerker;
 • Service gericht;
 • Actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare affiniteit en ervaring met IT.

 

Wensen

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met IT-infrastructuur;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met kennismanagement systemen;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met werken in een Agile/Scrum omgeving;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met werken in overheidsorganisaties
 • Kennis van Microsoft Office 365;
 • Kennis van Active Directory;
 • Kennis van TOPdesk;
 • Kennis van Citrix.

 

Bedankt voor het lezen en hopelijk heeft deze opdracht je geïnspireerd!

 

Als je een geschikte kandidaat bent, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk het volgende:

 • cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo
 • volledige naam zoals in paspoort of ID-kaart staat vermeld, woonplaats en geboortedatum
 • genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma
 • relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties
 • tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum)
 • vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens
 • schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant

 

Onze contactgegevens vind je hier of solliciteer direct via het formulier.

Vacature: medior Power BI ontwikkelaar in Den Bosch

Wij zijn op zoek naar een medior Power BI ontwikkelaar in Den Bosch.

 

Functie : medior Power BI ontwikkelaar
Regio : Den Bosch
Start : donderdag 19 januari 2023
Inzet : 36 uur per week
Eind : vrijdag 30 juni 2023
Optie op verlenging : ja, 2 x 12 maanden
Uurtarief : EUR 74 – EUR 82

 

Opdracht

Als medior Power BI ontwikkelaar krijg je energie van het uitpluizen en analyseren van data. Je hebt een belangrijke rol om de organisatie mee te nemen in de wereld van data.

 

Je bent verantwoordelijk voor het vertalen van de klantvraag naar innovatieve dashboards in Power BI en Power Apps. Samen met de projectleider ga je in gesprek met gebruikersgroepen en geeft de gebruiker en projectleider advies rondom impact en haalbaarheid van klantwensen. Je denkt proactief mee en ontwikkeld in co-creatie met de klant prototypes en functioneel ontwerpen. Daarnaast schakel je met je collega’s en andere datateams binnen de organisatie om het prototypes door te ontwikkelen tot volwaardige informatieproducten.

 

Daarnaast heb je de al reeds ontwikkelde Power BI rapportages op basis van Financiële en HR gegevens uit SAP onder je hoede. Je beheert samen met je collega’s de gezamenlijke mailbox en handelt ingekomen incidenten snel en zorgvuldig af en werkt de bijbehorende documentatie bij.

 

Kandidaat

 • Microsoft PL-300 certificering;
 • Het vertalen van beschikbare complexe data naar relevante informatie;
 • Het ontwerpen en ontwikkelen van complexe rapportages in Power BI;
 • Ervaring met modelleren in Tabular Editor;
 • Ervaring met SQL Server Management Studio;
 • Ervaring met Azure DevOps;
 • Kennis van Azure Data Lake;
 • Kennis van SAP.

 

Eisen

 • Een Microsoft PL-300 Power BI certificering;
 • Minimaal 3 jaar werkervaring als Power BI ontwikkelaar en met werken in agile/scrum teams, waarvan minimaal 6 maanden bij een provincie.

 

Competenties

Wij zoeken een creatieve en innovatieve medior Power BI en Power Apps ontwikkelaar. Je bent klantgericht en kan zelfstandig optreden als gesprekspartner van key-users binnen de organisatie en zoekt de samenwerking op met de andere datateams en spreekt de taal van andere disciplines zoals architecten, analisten en engineers. Om dit voor elkaar te krijgen ben je zeer sterk in je advies en communicatievaardigheden.

 

Je ben analytisch ingesteld, je bent in staat ingewikkelde processen te doorgronden en te vertalen naar oplossingen in Power BI en Power Apps. Hierin ga je gestructureerd en nauwkeurig te werk.

 

Je bent resultaatgericht en pro-actief en neemt niet snel genoegen met nee. Als je tijdens het ontwikkelen op uitdagingen stuit kijk je altijd naar hoe het wel kan.

 

Samengevat: verbindend, doortastend, vernieuwend en betrouwbaar.

 

Overig

 • Aanwezigheid op dinsdag is gewenst i.v.m. teamdag;
 • We werken volgens het BYOD (Bring Your Own Device) principe;
 • VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag).

 

Bedankt voor het lezen en hopelijk heeft deze opdracht je geïnspireerd!

 

Als je een geschikte kandidaat bent, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk het volgende:

 • cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo
 • volledige naam zoals in paspoort of ID-kaart staat vermeld, woonplaats en geboortedatum
 • genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma
 • relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties
 • tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum)
 • vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens
 • schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant

 

Onze contactgegevens vind je hier of solliciteer direct via het formulier.