Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een:

 

Functie : Senior Informatie Adviseur
Regio : Tiel
Start : 19 april 2021
Inzet : 32 uur per week
Eind : 18 oktober 2021
Optie op verlenging : ja, per 6 maanden
Uurtarief : EUR 90 – EUR 100 (maximaal)
Aanbieden : uiterlijk woensdag 24 maart 2021
Interview : dinsdag 6 april 2021

 

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit:

 • (Mede) ontwikkelen en uitwerken roadmap op de regie organisatie en processen naar een volwassenheidsniveau 5;
 • Inrichten en uitvoeren activiteiten en projecten op de roadmap. Deze activiteiten en projecten hebben naar verwachting betrekking op:
  • de governance en spelregels van de regie organisatie;
  • proces en sturing, optimaliseren en afstemmen van de veranderprocessen en beheerprocessen;
  • draagvlak voor visie en activiteiten op de roadmap bewerkstelligen binnen de gehele organisatie zowel bestuurlijk als in de operatie.
 • Inhoudelijk adviseren en begeleiden/coachen van de projectleden zodat een optimale afstemming in de proces uitvoering wordt bereikt. Coaching vaardigheden inzetten om in processen en projecten het nieuwe digitale werken te introduceren en te borgen;
 • Advies geven over afhankelijkheden met andere, gerelateerde ontwikkelingen.

 

Extra voorwaarde

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden kan geconcludeerd worden dat er minder werk is dan vooraf ingeschat. De klant bepaalt hoeveel dagen er nodig zijn en wanneer de werkzaamheden zijn afgerond.

 

Minimumeisen

 • Afgeronde HBO/WO opleiding bedrijfskunde, bestuurlijke informatievoorziening of een daarmee vergelijkbare studie;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in veranderingsprojecten, op het gebied van de inrichting en optimalisering van de IT-dienstverlening binnen de overheid;
 • Minimaal 5 jaar ervaring in het vakgebied informatiemanagement als adviseur, projectleider of programmamanager bij het (her)inrichten van organisatieonderdelen als gevolg van interne of externe outsourcing en het inrichten van de regie organisatie. Voorbereiden van de besluitvorming hierover. Dit staat duidelijk omschreven in het cv;
 • Aantoonbare ervaring in het adviseren over informatievraagstukken aan alle geledingen van een organisatie;
 • Aantoonbare ervaring in het begeleiden en adviseren over de taakinvulling van het functioneel beheer in de organisatie;
 • Aantoonbare ervaring in het begeleiden van wijzigingen (RFC’s) van de klantwens naar ICT;
 • Aantoonbare ervaring met het intern of extern outsourcen van centrale infrastructuur in een overheidsorganisatie;
 • Aantoonbare ervaring met het inrichten van de best-practise processen in een overheidsorganisatie;
 • Aantoonbare ervaring en kennis van de primaire waterschap processen in relatie tot de informatievoorziening;
 • Overall kennis van architectuurraamwerken en is bekend met het werken onder architectuur.

 

Wensen

 • Ruim 10 jaar ervaring in het vakgebied als adviseur bij de inrichting en optimalisering van de IT-dienstverlening binnen de overheid;
 • Ruim 10 jaar ervaring met begeleiding van de besluitvorming bij de inrichting en optimalisering van de IT-dienstverlening binnen de overheid;
 • Met meer dan 5 trajecten ervaring in de rol van verantwoordelijke projectleider met of als uitvoerder/realisator van het inrichten van de governance voor digitaal informatiebeheer;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met applicaties en systemen op het gebied van digitaal informatiebeheer (DMS en RMS);
 • Met meer dan 5 trajecten aantoonbare kennis, ervaring en affiniteit met het spanningsveld van het toegankelijk en beschikbaar hebben van digitale informatie in de dagelijkse werkprocessen en de (verplichte) archieffunctie;
 • Ruim 10 jaar in uitvoering of als projectleider betrokken geweest veranderprojecten waarbij zowel individuele gedragswijziging als een verandering bij een collectief (team, organisatie) is gerealiseerd;
 • Met meer dan 10 trajecten ervaring met coaching vaardigheden. Inhoudelijke coaching/kennis overdracht en coaching van individuele medewerkers en teams in het toepassen van afspraken op gebied van digitaal informatiebeheer;
 • Met meer dan 5 trajecten ervaring met uitvoeren van risicoanalyses binnen het domein digitaal informatiebeheer;
 • De kandidaat onderscheidt zich op alle aspecten in het cv volledig ten opzichte van de gestelde eisen, de diepgang en complexiteit door in zijn/haar kennis en werkervaring (gebaseerd op afgeronde opleidingen en cursussen, afgeronde of lopende  projecten).

 

Als je een geschikte kandidaat hebt, die voldoet aan bovenstaande eisen, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk, toch uiterlijk woensdag 24 maart 2021 het volgende:

 • cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo
 • voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum
 • genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma
 • relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties
 • tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum)
 • vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens
 • schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant

 

Onze contactgegevens vind je hier