Vacature: Functionele ketentesters (4x) Regio’s: Apeldoorn, Utrecht, Den Haag, Amersfoort (en remote)

Wij zijn op zoek naar vier Functionele ketentesters.

 

Functie : functionele ketentesters (4x)
Regio : Apeldoorn, Utrecht, Den Haag, Amersfoort (en remote)
Start : maandag 2 januari 2023
Inzet : 36 uur per week
Eind : vrijdag 30 juni 2023
Optie op verlenging : ja, 2 x 3 maanden
Uurtarief : EUR 60 – EUR 90 (maximaal)
Vragen : uiterlijk vrijdag 2 december 2022
Aanbieden : uiterlijk donderdag 8 december 2022
Interviews : in week van maandag 19 december tot vrijdag 23 december 2022

 

Algemeen

Vanaf 1 juli 2023 is er met de Omgevingswet één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het rijk. De partners gaan samen de uitdaging aan om 380 gemeenten, 12 provincies, 22 waterschappen, 8 departementen en verschillende uitvoeringsorganisaties te ondersteunen bij de invoering van de Omgevingswet. Ook stimuleert en faciliteert het programma interbestuurlijk en integraal werken. Daarnaast ondersteunt het programma maatschappelijke partners, initiatiefnemers en belanghebbenden om te kunnen werken met de wet. Dat doet het programma door:

 • Te informeren over de bedoelingen van de wet;
 • Hen bewust te maken van de gevolgen van de wet;
 • Het ontwikkelen van een Digitaal Stelsel Omgevingswet zodat iedereen over dezelfde informatie over de fysieke leefomgeving kan beschikken.

 

Vanuit de interbestuurlijke samenwerking wordt door de koepelorganisaties (VNG, UvW, IPO) en het Rijk een aanvullende projectorganisatie opgezet die een belangrijk advies van het Advies College -ICT gaat uitvoeren. Dit belangrijke advies bestaat uit een Interbestuurlijke KetenTest (IKT), waarbij op een indringende wijze met Bevoegd Gezag en leveranciers en de DSO organisatie gezamenlijk de ondersteuning van de werkprocessen in de gehele keten getest worden. Om concreet invulling aan dit vraagstuk te geven zijn wij opzoek naar functionele ketentesters (4x) die samen met materiedeskundigen invullen kunnen geven aan de testuitvoering.

 

Opdracht

De klant is gestart met de voorbereidingen teneinde de taak van tactisch beheerder in 2023 uit te kunnen voeren. Wij zoeken nog 4 functionele ketentesters (IKT) die ons test competentie team komen versterken.

 

Verantwoordelijkheden

 • In teamverband met materiedeskundigen, leveranciers en bevoegd gezagen testontwerpen maken en business-scenario’s definiëren;
 • Uitwerken van de business-scenario’s in relevante testscenario’s;
 • Samen met bevoegd gezagen de testscenario’s uitvoeren;
 • Terugkoppelen van de testresultaten.

 

Eisen

Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat aan de eis voldoet. Verwijzen naar het cv volstaat niet.

 • Minimaal 2 jaar ervaring als ketentester in een dynamische omgeving waarin verschillende disciplines samen werken;
 • Minimaal 2 jaar ervaring als ketentesten binnen een hiërarchische projectstructuur;
 • De ketentester is CAST of TMap Next gecertificeerd.

 

Wensen (toelichten)

 • Beschrijf uw ervaring als ketentester in een SAFe / Agile omgeving;
 • Beschrijf uw (recente) ervaring met het vertalen van business scenario’s naar testscenario’s (max. 200 woorden);
 • Beschrijf hoe u functioneert in een multidisciplinair team.

 

Compententies

 • Heeft sterke interpersoonlijke, communicatieve en samenwerkingsvaardigheden (luisteren, conflicthantering, draagvlak verwerven, overtuigingskracht, organisatiesensitiviteit);
 • Kan vanuit de inhoud goed schakelen met technisch-inhoudelijke betrokkenen;
 • Betrouwbaar en gewend met vertrouwelijke informatie om te gaan en te beheren;
 • Communicatieve en sociale vaardigheden;
 • Planmatig en gestructureerd werken;
 • Resultaatgericht;
 • Luisterend- en inlevingsvermogen;
 • Doorzettingsvermogen (en goed kunnen omgaan met weerstand);
 • Organisatiesensitiviteit;
 • Goed in samenwerken;
 • Handelt met overtuigingskracht.

 

Curriculum vitae (cv)

Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in Word-formaat en maximaal 3 pagina’s A4. De klant behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het cv en/of referentie voorkomen of het maximaal aantal pagina’s wordt overschreden. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

 

Motivatiebrief

Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling.

 

Interviews

De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden tussen maandag 19 december en vrijdag 23 december 2022 via MS Teams. Gelieve hier rekening mee te houden.

 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

De klant verplicht kandidaat een VOG bij Justis te (laten) aanvragen waaruit geen bezwaar blijkt jegens betrokkenen m.b.t de gevraagde functie. De categorieën 11, 12 en 13 moeten aangevinkt worden.

 

Geheimhoudingsverklaring

De klant verplicht de kandidaat een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen.

 

Bedankt voor het lezen en hopelijk heeft deze opdracht je geïnspireerd!

 

Als je een geschikte kandidaat bent, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk het volgende:

 • cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo
 • volledige naam zoals in paspoort of ID-kaart staat vermeld, woonplaats en geboortedatum
 • genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma
 • relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties
 • tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum)
 • vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens
 • schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant

 

Onze contactgegevens vind je hier of solliciteer direct via het formulier.

Direct solliciteren

Recente berichten

Door op verzenden te klikken ga je akkoord met onze privacy statement. Profdesk slaat jouw gegevens op voor een of meer specifieke doeleinden met betrekking tot de diensten van Profdesk.

Profdesk © 2024 | gerealiseerd door De Digitale Marketing Specialist | Privacybeleid