Vacature: Senior (Technisch) Applicatiebeheerder MS 365 (Arnhem)

Wij zijn op zoek naar een senior (technisch) applicatiebeheerder MS 365 te Arnhem.

 

Functie : senior (technisch) applicatiebeheerder MS 365 (2x)
Regio : Arnhem
Start : maandag 1 april 2024
Inzet : 36 tot 40 uur per week
Eind : maandag 30 september 2024
Optie op verlenging : ja, 3 x 6 maanden
Uurtarief : maximaal EUR 80 inclusief (reis)kosten
Vragen : uiterlijk donderdag 22 februari 2024 tot 10.00 uur
Aanbieden : uiterlijk donderdag 29 februari 2024 tot 10.00 uur
Interviews : dinsdagmiddag 12 maart en op woensdag 13 maart 2024

 

Opdracht

Wij zoeken twee enthousiaste kandidaten die van afwisseling houden en zich thuis voelen in een snel veranderende organisatie. I&A medewerkers zijn op de hoogte van de ICT-ontwikkelingen en combineren dit met hun kennis van de processen en organisatie van de interne klant. Uitdaging, dynamiek en creativiteit zijn hierbij toepasselijke trefwoorden.

 

Het team I&A Beheer is onderdeel van de afdeling I&A en houdt zich bezig met technisch applicatiebeheer, functioneel beheer, databasebeheer, licentiemanagement en apparatuurondersteuning. Het team I&A Beheer is met circa 20 werknemers verantwoordelijk voor het technisch applicatiebeheer van nagenoeg alle applicaties die de provincie beschikbaar stelt. De portefeuille van ruim 400 applicaties wordt momenteel met variërende inhoud in verschillende systemen bijgehouden. Van deze 400 applicaties zijn een twintigtal applicaties gekenmerkt als zijnde bedrijfskritisch. Microsoft 365 is er hier één van. Tevens wordt er in dit team integraal en over informatiesystemen heen sturingsinformatie verstrekt middels rapportages, dashboards, analyses en gegevensleveringen vanuit een datawarehouse.

 

De werkzaamheden worden zowel op basis van reguliere beheerprocessen (ITIL, ASL, BiSL) als via projectmatige inzet op ICT projecten uitgevoerd. Bij deze werkzaamheden wordt het team regelmatig aangevuld met externe specialisten. Voor het team I&A Beheer zijn we op zoek naar twee senior (technisch) applicatiebeheerders MS 365 die tijdelijk ons team komen versterken.

 

Naast het applicatiebeheer van MS 365 dient ook het beheer gedaan te worden op andere applicaties die zijn ongebracht in het beheer team. Elke tweede donderdag van de maand is er een applicatierelease en maandelijks worden de updates en patches uitgerold op OS niveau samen met de infrastructuur leverancier. Het wil voorkomen dat er in sommige gevallen werkzaamheden buiten kantoortijden plaatsvinden.

 

Werkzaamheden

De taken van een senior (technisch) applicatiebeheerder MS 365 bestaan met name uit:

 • Oplossen van 2e lijns incidenten en problemen;
 • Begeleiden en uitvoeren van wijzigingen aan bestaande ICT-systemen. Het maken van impactanalyses en bijdragen aan het besluitproces is hier eveneens onderdeel van;
 • Leveren van een bijdrage aan het versiebeheer, configuratiebeheer en licentiebeheer;
 • Als spin-in-het-web samenwerken met functioneel beheer, infrastructuur beheer, databasebeheer en applicatie-eigenaar;
 • Inbrengen van vaktechnische kennis bij de uitvoering van beheer en projecten;
 • Monitoren van de prestaties van applicaties;
 • Proactief actie(s) ondernemen met betrekking tot verbeteringen en stabiliteit van de applicatie(s);
 • Opstellen en onderhouden van technische- en beheerdocumentatie;
 • Opstellen van (SLA) maandrapportages;
 • Zorgen voor de financiële afhandeling en hierover onderling afstemmen tussen applicatiebeheer, databasebeheer en externe partijen;
 • Implementatie van Microsoft 365 E5 producten (indien nodig).

 

Eisen

 • Uiterlijk maandag 6 mei 2024 inzetbaar voor minimaal 36 uur en maximaal 40 uur per week;
 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een hbo werk- en denk niveau op het gebied van IT, opgedaan door een combinatie van een afgeronde hbo-opleiding met minimaal 5 jaar recente relevante ervaring in de IT, of een afgeronde mbo-opleiding met minimaal 10 jaar recente relevante ervaring in de IT. Benoem de naam van de opleiding, de plaats en het afstudeerjaar. Benoem ook in welke rol en in een concrete beschrijving hoe de gevraagde werkervaring is opgedaan;
 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2016 – heden) in de functie van (technisch) applicatiebeheerder van Microsoft 365 producten. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de opdrachten/projecten waaruit blijkt dat u aan de eis van minimaal 5 jaar ervaring voldoet;
 • Externe is aantoonbaar minimaal 5 jaar werkzaam geweest bij of voor een organisatie met 500+ medewerkers. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting in welke periode u bij of voor welke organisatie werkzaam bent geweest, het aantal medewerkers werkzaam bij deze organisatie en welke functie u heeft ingevuld gedurende deze periode;
 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2016 – heden) in de functie van (technisch) specialist op het Microsoft platform. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de opdrachten/projecten waaruit blijkt dat u aan de eis van minimaal 3 jaar ervaring voldoet.

 

Wensen

 • Externe beschikt aantoonbaar over Microsoft certificaten door minimaal de examens Microsoft 365 Fundamentals (MS-900), Managing Microsoft Teams (MS-700) en Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900) gehaald te hebben, aan te tonen met de naam van de opleiding en het jaar waarin het certificaat is behaald;
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het beheren van applicaties die op een Citrix of andere vormen van gevirtualiseerde omgevingen draaien, aan te tonen met praktijkvoorbeelden;
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het interpreteren van analyses, requirements en functionele ontwerpen ten behoeve van de uitvoering van wijzigingen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe kan minimaal twee opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt met het interpreteren van analyses, requirements en functionele ontwerpen ten behoeve van de uitvoering van wijzigingen;
 • Externe heeft aantoonbaar ervaring met methoden en technieken (ASL2, BiSL en ITIL) voor het beheren van de informatiesystemen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

 

Competenties

 • Zorgvuldigheid/nauwkeurigheid: je bent in staat secuur te werken en oog te hebben voor details en verbanden;
 • Resultaatgerichtheid: je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover en denkt vooruit maar dient ook zelf actief stappen te zetten om tot het eindresultaat te komen;
 • Samenwerkingsgerichtheid: je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is;
 • Communicatieve vaardigheden: je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en non-verbaal zowel met insiders bekend met het IT-jargon als met buitenstaanders met minder inhoudelijke kennis (zoals bijvoorbeeld functioneel beheerders of gebruikers);
 • Analytisch vermogen: je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Verder spoor je mogelijke oorzaken van problemen op en zoek je naar ter zake doende gegevens. Je bent in staat onvolledige of onbetrouwbare informatie te identificeren en je kan hoofd- en bijzaken duidelijk onderscheiden.

 

Curriculum vitae (cv)

Je voegt een cv van maximaal 5 pagina’s A4 toe. Het cv is in het Nederlands gesteld en in Word-formaat. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (maand en jaar) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

 

Motivatie

Graag ontvangen wij een door de kandidaat zelf geschreven motivatie t.b.v. deze opdracht, ga in op het gestelde profiel.

 

Referenties

Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één eerdere opdracht. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de opdracht en het aantal uren per week. Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de externe in aanmerking komt voor een interview.

 

Opleidingen en diploma’s

Indien bij de eisen en/of de wensen gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dient een kopie diploma en/of certificaat te worden toegevoegd aan de aanvraag. Kunnen externen dit niet aantonen (op het moment dat hierom wordt gevraagd), dan is definitieve afwijzing het gevolg.

 

Overig

 • VOG met screeningsprofiel met het risicogebied Informatie;
 • Bring Your Own Device (BYOD).

 

Bedankt voor het lezen en hopelijk heeft deze opdracht je geïnspireerd!

 

Als je een geschikte kandidaat bent of hebt, die voldoet aan alle eisen en aan (bijna) alle wensen, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk het volgende:

 • cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo;
 • volledige naam zoals in paspoort of ID-kaart staat vermeld, woonplaats en geboortedatum;
 • genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma;
 • relevante werkervaring, competenties en overige vaardigheden;
 • tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum);
 • vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens;
 • schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant.

 

Schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant. Onze contactgegevens vind je hier of solliciteer direct via het formulier.

Direct solliciteren

Recente berichten

Door op verzenden te klikken ga je akkoord met onze privacy statement. Profdesk slaat jouw gegevens op voor een of meer specifieke doeleinden met betrekking tot de diensten van Profdesk.

Profdesk © 2024 | gerealiseerd door De Digitale Marketing Specialist | Privacybeleid