Vacature: Microsoft 365 consultant

Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een:

 

Functie : Microsoft 365 consultant
Regio : Zwolle
Start : 10 januari 2022
Inzet : 32 tot 36 uur per week
Eind : 31 januari 2023
Optie op verlenging : ja
Uurtarief : maximaal EUR 90
Aanbieden : uiterlijk woensdag 1 december 2021
Interviews : 10 december 2021 tussen 09.00 en 12.00 uur via Teams

 

Project

Als M365 consultant werk je samen met het Microsoft 365 beheerteam. Het M365 beheerteam bestaat op dit moment uit vier beheerders (twee extern, twee intern).

 

Als lid van het M365 beheerteam word je ingezet ten behoeve van projecten en het reguliere functioneel beheer 2de lijn van de Microsoft 365 omgeving. Standaard vragen en verzoeken worden zoveel mogelijk opgevangen door de 1ste lijn. Het werkveld beslaat dus zowel projectmatig ontwikkelwerk (inrichten M365) als beheerwerkzaamheden.

 

Voor het project Samenwerken ligt een implementatieplan ten uitvoer waar in twee fasen M365 wordt geïmplementeerd in de organisatie van circa 1300 medewerkers, incl. externe inhuur. Het betreft dan de implementatie van MS Teams, SharePoint en OneDrive. In de eerste fase die loopt tot 1 januari 2022 is het bedoeling dat er met een kleine groep iteratief wordt gestart. Mede op basis van de ervaringen vanuit deze eerste fase wordt een detailplan uitgewerkt voor de twee fase waarbij het doel is om uiterlijk 31-12-2022 de gehele organisatie te laten werken met MS Teams, SharePoint en OneDrive.

 

Vermeld dient nog te worden dat de medewerkers inmiddels beschikken over een zakelijke laptop waarop een ‘eenvoudige’ variant van Teams beschikbaar is en ook de mailomgeving inmiddels gemigreerd is naar de cloud. Daarnaast heeft een deel van de organisatie ervaring heeft met het werken met SharePoint Online vanuit een pilot die in 2019 is gestart. Inmiddels is er al een aantal sites aangemaakt en werkt een deel van de medewerkers samen via het SharePoint Online samenwerkplatform.

 

De voorliggende opdracht richt zich dus echt op de functionele inrichting van SharePoint, Teams en OneDrive.

 

Een belangrijk aandachtspunt is dat het project zich afspeelt in een bewegende context. Nog los van andere ontwikkelingen binnen de organisatie, zijn er alleen al op het Microsoft 365 platform meerdere ontwikkelingen die parallel lopen.  Eén van die belangrijke ontwikkelingen in deze context is de invoering van zaakgericht werken dat in dezelfde periode wordt geïmplementeerd.

 

Opdracht

Als M365 consultant draag je enerzijds bij aan de implementatie van het project Samenwerken en daarmee de brede uitrol van SharePoint, OneDrive en Teams. Anderzijds ligt er een belangrijke taak om te zorgen voor een stuk kennisoverdracht naar de interne functioneel beheerders.

 

Als M365 consultant richt je je onder andere op de volgende werkzaamheden:

 • Intakes met business onderdelen voor de gewenste inrichting van de team sites inclusief autorisaties, rollen, documentbibliotheken etc.;
 • Functioneel inrichten van de M365 omgeving conform de richtlijnen die met het project zijn afgesproken;
 • Begeleiding bij functionele- en gebruikers acceptatie testen;
 • Opstellen/actualiseren van inrichtingsdocumentatie;
 • Gebruikersondersteuning;
 • Begeleiden van record management, functioneel beheer en het inhoudelijke projectteam bij het in beheer nemen van de inrichting;
 • Kennisoverdracht naar de interne functioneel beheerders.

 

Verantwoordelijkheden

Als M365 consultant ben je verantwoordelijk voor een goede functionele inrichting van de Microsoft 365 tenant en kennisoverdracht naar de interne functioneel beheerders.

 

Competenties

 • Dienstverlenend;
 • Goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk;
 • Organisatiesensitief;
 • Teamplayer die handelt naar het businessbelang en projectbelang;
 • Oplossingsgericht;
 • Resultaatgericht.

 

Eisen

 • De Kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde een afgeronde HBO opleiding. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar;
 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 4 jaar werkervaring met Microsoft 365 implementaties in de periode 2015 tot heden en geeft hiervoor relevante referenties aan. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting dat je met betrekking tot de gevraagde werkervaring aan deze eis voldoet;
 • De Kandidaat beschikt aantoonbaar  werkervaring met de implementatie van SharePoint, OneDrive en Teams in middelgrote en grote organisaties in de periode en kan dit aantonen door twee opdrachten te beschrijven waaruit dit blijkt. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) minimaal 2 opdrachten in uw toelichting en welke rol en taak je als Externe daar in heeft gehad. Hieruit moet blijken dat je met betrekking tot de gevraagde ervaring aan deze eis voldoet.

 

Wensen

 • De Kandidaat heeft  Microsoft 365 gecertificeerd op het niveau van Associate of hoger;
 • De Kandidaat heeft kennis van en werkervaring met de toepassing van wetgeving op het gebied van archivering bij overheden en Duurzame Toegankelijkheid Overheidsinformatie (DUTO), bij de implementatie van Microsoft 365. Aantoonbaar door actieve bijdrage aan dergelijke trajecten en een referentie waaruit een succesvolle implementatie blijkt.

 

Curriculum vitae (cv)

Je voegt een cv van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte max 10 toe. Je cv is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in Word-formaat. In je cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

 

Extra in te leveren

Beschrijf in de toelichting beknopt welke kwaliteiten u nodig acht om deze opdracht succesvol uit voeren. Geef met concrete voorbeelden aan hoe u over deze kwaliteiten beschikt. Uit de toelichting blijkt dat de kandidaat snapt wat er bij komt kijken om Microsoft 365 als samenwerkplatform te implementeren in de grote overheidsorganisaties waarbij voldoen aan DUTO-vereisten onderdeel is van het resultaat . Ook is kennis of van, werkervaring met de processen in en taken van een dienstverlenende ambtelijke organisatie een pluspunt.

 

Motivatie

Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken.

 

Overig

 • Geheimhoudingsverklaring;
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
 • Identificatiebewijs voor werk (paspoort of ID kaart).

 

Als je een geschikte kandidaat bent, die voldoet aan bovenstaand profielschets, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk het volgende:

 • Cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo;
 • Voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum;
 • Genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma;
 • Relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties;
 • Tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum);
 • Vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens;
 • Schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant.

Onze contactgegevens vind je hier

Vacature: proces controller IT

Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een:

 

Functie : proces controller IT
Regio : Rotterdam / 2e Maasvlakte
Start : zo spoedig mogelijk
Inzet : 40 uur per week
Eind : minimaal 6 maanden
Optie op verlenging : ja
Uurtarief : marktconform

 

Functie

Als Proces Controller IT (PCI) zorg je samen met o.a. de Proces Controller Equipment (PCE) en de Proces Controller Operations (PCO) ervoor dat de terminal 24/7 operationeel blijft, productie targets worden behaald en dat storingen worden opgelost en voorkomen. Je werkt in de controle kamer, waar operatie, equipment en IT samenkomen . Je verricht specifieke beheertaken ten aanzien van productie kritische systemen en applicaties en je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van 1e, 2e en 3e lijns probleem-onderkenning en -oplossing. Je rapporteert aan de Team Lead PCI.

 

Taken

 • Continu toezien op het functioneren van productie gerelateerde IT-applicaties en bewaken van de
 • beschikbaarheid van applicaties t.b.v. bedrijfsprocessen;
 • Het proactief voorkomen van storingen;
 • Het verlenen van 1e en 2e lijns ondersteuning aan operations bij IT-gerelateerde applicatie storingen;
 • Het bepalen van de aard, oorzaak en urgentie van incidenten en vaststellen welke acties moeten worden uitgevoerd om de storing efficiënt te verhelpen;
 • Het adviseren van work-arounds in geval van (complexe) IT storingen;
 • Het escaleren van 3e lijns storingen en, waar nodig, het inschakelen van interne en/of externe
 • specialisten;
 • Het bewaken van de voortgang van gestelde prioriteiten en werkzaamheden, welke worden uitgevoerd door specialisten;
 • Het escaleren van bijzonderheden of problemen met een grote impact naar leidinggevenden;
 • Het proactief aandragen van oplossingen aan leidinggevende ter verbetering van IT-systemen;
 • Informeren en afstemmen met interne afdelingen over voortgang, verstoringen etc.;
 • Als klankbord optreden ten behoeve van verbeteringsvoorstellen;
 • Een bijdrage leveren aan optimalisatietrajecten;
 • Het testen van nieuwe software releases.

 

Eisen

 • Eigen vervoer vanwege locatie 2e Maasvlakte
 • Tenminste HBO werk- en denkniveau;
 • Tenminste vijf jaar relevante werkervaring binnen IT;
 • Proactieve, oplossings- (hands-on) en prestatiegerichte instelling;
 • Teamspeler en zelf-startend;
 • Goede communicatieve vaardigheden en een service gerichte instelling;
 • Affiniteit, en enige ervaring, met netwerk-/systeembeheer.

 

Wensen

 • Ervaring met logistieke applicaties (zoals TOS/TEAMS/GOS/OCR/RTO) is een pre;
 • Bereid tot werken conform een volcontinu-rooster is een pre.

 

De systemen draaien op OS van Windows en Linux. De nadruk ligt daarbij op technisch applicatiebeheer en niet op het beheer van de onderliggende infrastructuur.

 

Als je een geschikte kandidaat bent, die voldoet aan bovenstaand profielschets, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk het volgende:

 • Cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo;
 • Voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum;
 • Genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma;
 • Relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties;
 • Tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum);
 • Vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens;
 • Schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant.

 

Onze contactgegevens vind je hier

Vacature: medewerker servicedesk

Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een:

 

Functie : medewerker servicedesk
Regio : Apeldoorn / thuis
Start : 1 december 2021
Inzet : 40 uur per week
Eind : 30 november 2022
Optie op verlenging : ja, 2 x 6 maanden
Uurtarief : maximaal EUR 45
Aanbieden : dinsdag 23 november 2021
Interviews : maandag 29 november 2021 via MS Teams.

 

Vanuit een dynamische omgeving biedt de klant een informele werksfeer, helaas door COVID 19 voorlopig nog voornamelijk vanuit huis, al zijn er in overleg met manager en team mogelijkheden op locatie te werken.

 

De Servicedesk ontzorgt de klant en levert een hoge klanttevredenheid op de dienstverlening en op de producten & diensten. Customer Intimacy bij uitstek. Daarnaast wordt de achterliggende organisatie (tweede en derde lijn) ontlast van standaard werkzaamheden, waardoor deze zich meer kan toeleggen op haar kernactiviteiten. De Servicedesk richt zich op een hoge klanttevredenheid, hoog serviceniveau en een hoge first time fix. Wij zien Servicedeskwerk als een vak.

 

Opdracht

De Servicedesk zit volop in een transformatie van full service naar dat standaard verzoeken en overige faciliteiten via Selfservice worden aangeboden. Dit betekent dat de Servicedesk op den duur meer een regiepartner zal zijn dan een uitvoerende afdeling. Momenteel betekent dat je onze klanten steeds meer begeleidt naar dienstverlening via de service portaal in plaats van zelf uit te voeren. Het doel is dat enkel spoed- en complexe taken nog door de servicedesk worden aangenomen en zelf verwerkt.

 

Voor de ultieme behandeling van resterende complexe- en spoed meldingen van onze klanten zijn we bezig met de inrichting van een kernteam. Dit kernteam moet ervoor zorgen dat:

 • De eindgebruiker zich gehoord en serieus genomen voelt;
 • De eindgebruiker zich geen zorgen maakt over de behandeling van zijn specifieke melding.

 

De ideale medewerker van de Servicedesk is een kei in communicatie, beschikt over een hoog empathisch vermogen (voelt de klant zich gehoord en begrepen) en kan goed denken in processen. Daarnaast is hij of zij proactief.

 

Dé geschikte medewerker voor de Servicedesk beschikt over voldoende technische kennis en achtergrond (hard skills), maar is vooral in staat helder te communiceren, zich te verplaatsen in de klant en is bekend met uitvraagtechnieken aan de telefoon (soft skills). Deze medewerker heeft een extraverte persoonlijkheid.

 

Belangrijkste technieken, methoden en tools

 • Enterprise Service Management (ESM)-tooling van Atlassian;
 • AD, AAD en Exchange;
 • Office 365 en SharePoint.

 

Verantwoordelijkheden

 • Signaleren van verbeteringen ten aanzien van interne werkwijzen en processen ten gunste van de eindgebruiker en Servicedesk;
 • Herkennen van langlopende incidenten en hier verantwoordelijkheid / eigenaarschap in tonen;
 • Zorgen voor een hoge klanttevredenheid voor Servicedesk & IT.

 

Taken

 • Analyseren klantmeldingen, via telefoon, chat of e-mail;
 • Aandacht geven aan onze klanten die nodig is op persoonlijk vlak en waar hun specifieke melding op dat moment om vraagt;
 • Inlichtingen en instructie geven over verwachte zelfredzaamheid, meenemen in procedures en overige begeleiding aan klanten;
 • Deelnemen aan multidisciplinaire projecten.

 

Eisen

Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat aan de eis voldoet. Verwijzen naar het cv volstaat niet:

 • Door de kandidaat zelf geschreven motivatie;
 • MBO+ of HBO werk- en denkniveau;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring met het voeren van klantgesprekken om klanten op niet IT-niveau mee te nemen/iets over te brengen (soft-skills);
 • Minimaal 1 jaar kennis en ervaring gebruik ESM-tooling;
 • Minimaal 1 jaar kennis en ervaring gebruik AD, AAD & Exchange;
 • Minimaal 1 jaar ervaring met het werken in roosters;
 • Minimaal 1 jaar kennis en ervaring gebruik Office 365 & SharePoint.

 

Competenties

 • Resultaatgericht;
 • Helicopterview;
 • Communicatief zowel schriftelijk als mondeling sterk;
 • Sensitiviteit;
 • Klantgericht;
 • Proactief en initiatiefrijk;
 • Teamspeler;
 • Analytisch vermogen;
 • Punctueel.

 

Extra in te leveren

 • Je geeft een beschrijving van aanpak (in max 400 woorden) van de transformatie waar de Servicedesk zich momenteel in bevindt, van full-service naar stimulans zelfredzaamheid eindgebruiker;
 • Je beschrijft 2 cruciale knelpunten (in max. 300 woorden) die zich voor kunnen doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe je deze oplost;
 • Je toont duidelijk aan (in max. 300 woorden) welke wijze de door jou geleverde expertise en competenties (soft en hard skills) binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten.

 

Gesprekken

De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op 29 november 2021 via MS Teams. Gelieve hier rekening mee te houden.

 

Curriculum vitae (cv)

Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in Word-formaat en maximaal 3 pagina’s A4. De klant behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het cv en/of referentie voorkomen of het maximaal aantal pagina’s wordt overschreden. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

De klant verplicht de kandidaat een VOG bij de gemeente te (laten) aanvragen waaruit geen bezwaar blijkt jegens betrokkenen m.b.t de gevraagde functie. De categorieën 11, 12 en 13 moeten aangevinkt worden.

 

Geheimhoudingsverklaring

De klant verplicht de kandidaat een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen.

 

Als je een geschikte kandidaat bent, die voldoet aan bovenstaand profiel, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk het volgende:

 • cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo;
 • voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum;
 • genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma;
 • relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties;
 • tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum);
 • vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens;
 • schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant.

Onze contactgegevens vind je hier

Vacature: technisch applicatiebeheerder Workspace

Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een:

 

Functie : technisch applicatiebeheerder Workspace
Regio : Zevenbergen / thuis
Start : woensdag 1 december 2021
Inzet : 36 uur per week
Eind : maandag 28 februari 2022
Optie op verlenging : ja
Uurtarief : maximaal EUR 65
Aanbieden : uiterlijk maandag 22 november 2021

 

Omgeving

In deze functie ben je werkzaam binnen het organisatieonderdeel Back Office. Je komt te werken binnen een team van professionals die verantwoordelijk is voor het aanbieden en onderhouden van de werkplekken en de applicaties die gebruikt worden door de deelnemers van het samenwerkingsverband.

Als Technisch Applicatiebeheerder ‘Workspaces’ ben je werkzaam binnen het release team dat verantwoordelijk is voor het onderhouden en vernieuwen van de virtuele digitale werkplekken. Om je werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren ben je bekend met VDI infrastructuren en heb je brede kennis van en interesse in scripting en deployment technieken binnen grotere omgevingen. Je bent niet alleen technisch bezig, maar je werkt actief samen met collega’s aan het realiseren en maximaliseren van klantwaarde.

 

Taken

 • Het onderhouden van de VDI werkplekken welke via Citrix worden ontsloten;
 • Het onderhouden, testen en bouwen van task sequences in SCCM voor de virtuele disks;
 • Het bouwen en onderhouden van scripts t.b.v. het automatiseren van taken (PowerShell);
 • Het begeleiden van gebruikers tijdens acceptatietesten door de deelnemers;
 • Het afstemmen van benodigde werkzaamheden met andere collega’s;
 • Het aanbieden en beheren van applicaties m.b.v. Ivanti Workspace Control / Group Policies;
 • Het uitvoeren van applicatie-installaties op het netwerk of applicatieservers;
 • Het uitvoeren van functioneel beheertaken voor SCCM en Ivanti Workspace Control;
 • Het vastleggen van relevante informatie in werkinstructies en onze informatiesystemen;
 • Tot slot heb je goede “Troubleshooter” skills.

 

Gevraagd

 • Goede kennis van diverse werkplekconcepten en aantoonbare praktijkervaring;
 • Goede kennis van en aantoonbare ervaring met SCCM op het gebied van Task Sequences en applicatie distributie;
 • Goede kennis van en aantoonbare ervaring met Ivanti Workspace Control;
 • Goede kennis van PowerShell en scripting;
 • Goede kennis van Windows 10;
 • Kennis en ervaring m.b.t. Active Directory Group Policies;
 • Kennis en ervaring op het gebied van Citrix PVS vDisk en VDI’s (XenDesktop);
 • Kennis van diverse end-user devices zoals: FAT-clients, Laptops en Thin-PC’s;
 • Ervaring met HP Device Manager;
 • Ervaring met het werken met TOPdesk;
 • HBO werk- en denkniveau.

 

Competenties

Van iedereen wordt persoonlijk leiderschap verwacht. Om dit bereiken neem je verantwoordelijkheid, ben je resultaatgericht, klantgericht en werk je aan de ontwikkeling van jezelf en de organisatie.

Competenties die je specifiek voor de functie nodig hebt zijn: nauwkeurigheid, empathie, analytisch, procesmatig werken, stressbestendig, een flexibele en klantvriendelijke werkhouding, goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden, je kunt zelfstandig en in teamverband werken.

 

Eisen

 • Kandidaat heeft een afgeronde hbo-opleiding gericht op ICT;
 • Kandidaat is gecertificeerd voor Windows 10 (MD100).

 

Wensen

 • Kandidaat heeft kennis van en ervaring met TOPdesk of een gelijkwaardig systeem;
 • Kandidaat heeft kennis en ervaring op het gebied van Citrix PVS vDisk en VDI’s (XenDesktop);
 • Kandidaat heeft kennis en ervaring m.b.t. Active Directory Group Policies;
 • Kandidaat beschikt over minstens 3 jaar aantoonbare ervaring met SCCM op het gebied van Task Sequences en applicatie distributie;
 • Kandidaat heeft goede kennis van diverse werkplekconcepten en aantoonbare praktijkervaring;
 • Kandidaat heeft minstens 3 jaar aantoonbare ervaring met Ivanti Workspace Control;
 • Kandidaat heeft kennis en minstens 2 jaar ervaring met PowerShell en scripting.

 

Als je een geschikte kandidaat bent, die voldoet aan bovenstaand profielschets, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk, toch uiterlijk maandag 22 november 2021 het volgende:

 • Cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo;
 • Voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum;
 • Genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma;
 • Relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties;
 • Tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum);
 • Vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens;
 • Schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant.

Onze contactgegevens vind je hier

Vacature: MS SQL beheerder

Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een:

 

Functie : MS SQL beheerder
Regio : Deventer / thuis
Start : zo spoedig mogelijk
Inzet : 32 tot 40 uur per week
Eind : 31 december 2022
Optie op verlenging : ja
Uurtarief : marktconform

 

Functie

We zijn voor onze eindklant op zoek naar een Microsoft SQL beheerder die affiniteit heeft met .NET Core en Angular. Een MS SQL beheerder die het leuk vindt om in een klein team te werken aan een uitgebreide en complexe applicatie én die het leuk vindt om als spin in het web te fungeren. Het inwerken zal in Deventer zijn en daarna kan ook vanuit thuis worden gewerkt.

 

Eisen

 • Hbo werk- en denkniveau;
 • Minimaal 3 jaar ervaring met MS SQL.
 • Bereidheid tot leren van .NET Core en Angular

 

Wensen

 • Ervaring met .NET Core als back-end;
 • Ervaring met Angular als front-end.

 

Als je een geschikte kandidaat bent, die voldoet aan bovenstaand profiel, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk het volgende:

 • cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo;
 • voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum;
 • genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma;
 • relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties;
 • tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum);
 • vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens;
 • schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant.

Onze contactgegevens vind je hier

Vacature: junior functioneel beheerder Microsoft 365

Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een:

 

Functie : junior functioneel beheerder Microsoft 365
Regio : Etten-Leur/ thuis
Start : maandag 3 januari 2022
Inzet : 36 uur per week
Eind : vrijdag 30 december 2022
Optie op verlenging : ja
Uurtarief : EUR 40
Aanbieden : woensdag 17 november 2021
Interviews : donderdagochtend 2 december 2021

 

Doel

De inzet van Microsoft 365 vinden we belangrijk. Sinds vorig jaar is dit een van onze kernapplicaties. Dit leidt tot meer beheertaken, zoals het beantwoorden van gebruikersvragen, het verzorgen van trainingen en het implementeren van functionaliteiten. Om dit vorm te geven zoeken we een, voorlopig tijdelijke, beheerder die deze taken oppakt en onze vaste beheerder ondersteunt.

 

Opdracht

 • Je beantwoordt gebruikersvragen;
 • Je organiseert en geeft trainingen die bijdragen aan “Digitaal (Samen)werken”;
 • Je ondersteunt bij het inrichten van de Microsoft 365 omgeving;
 • Je bent aanspreekpunt voor de gebruikersorganisatie en onze externe leveranciers;
 • Je brengt nieuwe functionaliteit onder de aandacht in de organisatie;
 • Je volgt nieuwe ontwikkelingen proactief.

 

Competenties

 • Communicatief vaardig: je vindt het makkelijk om iets uit te leggen en je kunt instructies maken;
 • Sociaal vaardig: je maakt makkelijk contact met gebruikers;
 • Hulpvaardig: je krijgt energie van het oplossen van gebruiksvragen;
 • Samenwerken: je werkt samen met je collega functioneel beheerders en deelt je ervaringen, uitdagingen en successen;
 • Kandidaat beschikt over politieke en bestuurlijk sensitiviteit.

 

Eisen

 • Je hebt HBO werk- en denkniveau;
 • Affiniteit met het werken met (Office) applicaties;
 • Ervaring met Microsoft 365 is geen vereiste, maar wel een pré;
 • Je kunt zowel vanuit huis als op kantoor werken.

 

Als je een geschikte kandidaat bent, die voldoet aan bovenstaand profiel, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk het volgende:

 • cv in Nederlandse taal in Word zonder bedrijfslogo;
 • voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum;
 • genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma;
 • relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties;
 • tarief (inclusief reiskosten) en beschikbaarheid (uur per week en datum);
 • vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens;
 • schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant.

Onze contactgegevens vind je hier