Vacature: Senior Business Analist met stevig juridisch affiniteit

Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een:

 

Functie                                                :              Senior Business Analist met stevig juridisch affiniteit

Regio                                                    :              Utrecht

Start                                                     :              17 augustus 2020

Inzet                                                     :              40 uur per week

Eind                                                      :              17 november 2020

Optie op verlenging                       :              ja

Tarief                                                   :              EUR 80 – 90

 

Opdrachtomschrijving

Op grond van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn dienen in Nederland beheerde trusts en soortgelijke juridische constructies de gegevens van hun uiteindelijke belanghebbenden te gaan registreren (artikel 31). Hiervoor moet een register worden gerealiseerd waarin deze gegevens kunnen worden geraadpleegd. Dit register dient te worden gekoppeld aan vergelijkbare registers in andere EU lid staten.

Trust register programma
Het programma is gericht op de realisatie van een register voor trusts en soortgelijke constructies als gevolg van de verplichting uit de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn. Het register dient als hulpmiddel in het tegengaan van witwassen, de onderliggende basisdelicten, en financieren van terrorisme. De opdrachtgevers vinden het van groot maatschappelijk belang dat daders van witwassen en van terrorismefinanciering hun identiteit niet verborgen kunnen houden achter verhullende juridische constructies.

Achtergrond opdracht
Voor een adequate analyse van business requirements alsmede van implicaties van ter zake doende wet en regelgeving en de doorvertaling naar functionele IT oplossingen en business proces design zoeken wij een ervaren business analist met een stevig juridisch affiniteit. Je maakt onderdeel van een programma team met een programma manager, enterprise architect en informatie analist. Het team zal zich eerst bezig houden met de initiatie het programma en het vormgeven van de (technische)contouren van het digitale register en de website bedoeld voor het online ontsluiten van informatie en diensten. Als senior business analist houd je je bezig met specificeren, prioriteren, verifiëren en valideren van functionele wensen en eisen en het vertalen hiervan naar efficiënte (IT) oplossingen. Diepgaande (juridische) analyse van relevante trust casuïstiek, de implicaties van ter zake doende wet- en regelgeving (zoals bijvoorbeeld de AVG) en het controleren op de naleving hiervan zijn belangrijke activiteiten. Je haalt actief informatie op en zoekt de samenwerking en afstemming met de leden van het programma team. Resultaten weet je om te zetten in een gedragen requirementsanalyse en proces model in nauwe samenhang met een door de architect opgestelde architectuurvisie.

Wat ga je doen?
Doorgronden van de business requirements en de implicaties van ter zake doende wet en regelgeving zijn belangrijke aspecten bij de doorvertaling naar functionele IT oplossingen en business proces design.
Daarin speel jij een doorslaggevende rol binnen het team en werk je nauw samen met de architect en programma manager. Jouw heldere analyses en voorstellen ten aanzien van de inrichting van de (bedrijfs)processen in relatie tot de IT-oplossingen zijn bepalend voor het realiseren van de programmadoelstellingen en je weet dat op overtuigende wijze uit te dragen. Je beschikt dan ook over uitstekende communicatieve– en adviesvaardigheden. Je kunt makkelijk schakelen met de verschillende disciplines binnen IT en weet doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe te werken. Je maakt goed gebruik van materiaal dat reeds aanwezig is binnen zowel business als IT.

Als bemiddelaar tussen alle belanghebbenden vervul je een belangrijke schakelrol. Als ervaren business analist ben jij de driver van de analyse van het Programma van Eisen waarbij op zowel procesmatig als technisch niveau een doorvertaling naar functionaliteit binnen de context van het trust register centraal staat. Nationale en Europese wet en regelgeving is van invloed op de requirements en het is belangrijk je comfortable te voelen in de (functionele) vertaling van requirements die een juridische / wettelijke grondslag kennen. Samenwerking met juridische specialisten is hierbij vanzelfsprekend.
Een proactieve houding maakt jou een gewaardeerd teamlid die tevens in staat is zelfstandig en zorgvuldig te werken. Je bent flexibel, sterk in probleemanalyse en kunt omgaan met tijdsdruk. Je bent klant- en resultaatgericht en kan snel schakelen. Vanzelfsprekend beschik je over competenties als analytisch vermogen en een goede schrijfvaardigheid. Met jouw kennis en ervaring lever je een belangrijke bijdrage aan de realisatie van het Trust register.

Daarnaast beschik je over:
* een afgeronde relevante opleiding op universitair of HBO niveau, liefst in de richting van (bedrijfskundige) Informatica
* kennis van de verschillende (visuele) modelleringstechnieken;
* kennis van database technologie, SQL en data uitwisselingsstandaarden;
* ervaring met wet en regelgeving zoals Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG)
* ervaring met Agile-projectmanagement (Scrum, Kanban);
* uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.
* een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

 

Kandidaatomschrijving

Kwaliteitsgerichtheid
Hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk.

Verantwoordelijkheid nemen
Heeft plichtbesef en voelt zich er verantwoordelijk voor dat het afgeleverde werk of een beslissing aan bepaalde eisen voldoet. Is aanspreekbaar op resultaten van afgesproken acties.

Analytisch vermogen
Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.

Communiceren
Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.

Samenwerken
Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

Resultaatgericht
Werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren

Eisen:

Opleiding

 • Kandidaat heeft minimaal een afgeronde hbo opleiding in de richting van (bedrijfskundige) Informatica
 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal een afgeronde hbo module ICT & Recht

 

Kennis

Kandidaat is in het bezit van een opleiding/certificering van CCBA of CBAP certificaten en/of gelijkwaardig

 

Ervaring

 • Kandidaat heeft minimaal 6 jaar aantoonbaar ervaring met business analyse: het modelleren van bedrijfsactiviteiten, het onderzoeken van business problemen en het opstellen van efficiënte oplossingen
 • Kandidaat heeft aantoonbaar ruime ervaring met de analyse van requirements die een juridische/wettelijke grondslag kennen. In cv aangeven welke ervaring de kandidaat specifiek heeft en in welke rol.
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met privacy-recht: algemene verordening gegevensbescherming/wet bescherming persoonsgegevens (AVG/WBP)
 • Kandidaat heeft ruime aantoonbare ervaring met procesanalyse en ontwerp met vastleggingen in BPMN 2.0
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met Trust’s en/of Afgezonderd Particulier Vermogen (APV)
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met werken onder Agile methodiek SCRUM
 • Kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en ervaring met het uitvoeren van DPIA’s (Data protection impact assessment) en BIA’s (Business impact assessment)
 • Kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met werken binnen de overheid
 • Kandidaat heeft goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

 

Planning

Cv beoordeling: 06-08-2020

Gesprekken: tussen 10-08-2020 en 14-08-2020

 

Als je een geschikte kandidaat hebt, die voldoet aan bovenstaand profielschets, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk, toch uiterlijk dinsdag 4 augustus 2020, het volgende:

 

1) blanco cv in Nederlandse taal in Word zonder balken, kop- en voetteksten, logo’s, tabellen, etc..

2) voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum

3) genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma

4) relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties

5) tarief en beschikbaarheid (inclusief status eventuele overige intakes)

6) vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens

7) schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant

Onze contactgegevens vind je hier

Vacature: Enterprise Architect trust register

Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een:

 

Functie                                                :              Enterprise Architect trust register

Regio                                                    :              Utrecht

Start                                                     :              17 augustus 2020

Inzet                                                     :              40 uur per week

Eind                                                      :              17 november 2020

Optie op verlenging                       :              ja

Tarief                                                   :              EUR 80 – 90

 

Opdrachtomschrijving

Op grond van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn dienen in Nederland beheerde trusts en soortgelijke juridische constructies de gegevens van hun uiteindelijke belanghebbenden te gaan registreren (artikel 31). Hiervoor moet een register worden gerealiseerd waarin deze gegevens kunnen worden geraadpleegd. Dit register dient te worden gekoppeld aan vergelijkbare registers in andere EU lid staten.

Trust register programma
Het programma is gericht op de realisatie van een register voor trusts en soortgelijke constructies als gevolg van de verplichting uit de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn. Het register dient als hulpmiddel in het tegengaan van witwassen, de onderliggende basisdelicten, en financieren van terrorisme. De opdrachtgevers vinden het van groot maatschappelijk belang dat daders van witwassen en van terrorismefinanciering hun identiteit niet verborgen kunnen houden achter verhullende juridische constructies. Dit register dient gerealiseerd te worden.

 

Achtergrond opdracht
Voor het ontwerpen van een architectuur zoeken wij een ervaren programma architect. Je maakt onderdeel van een programma team met een senior business analist, informatie analist en programma manager. Het team zal zich eerst bezig houden met de initiatie het programma en het vormgeven van de (technische) contouren van het digitale register en de website bedoeld voor het online ontsluiten van informatie en diensten. Je geeft vorm aan een slimme en samenhangende business-, informatie-, applicatie en infrastructuur architectuur op enterprise niveau. In de initiatie fase werk je nauw samen met de leden van het programma team. Jouw focus is op het vertalen van eisen en wensen naar een architectuur ontwerp welke uiteindelijk de blauwdruk vormt voor één of meerdere solution architecturen.  Je doet dit volgens de agile werkwijze (Safe). Je haalt actief informatie op, stemt deze met verschillende stakeholders af en weet deze om te zetten in een gedragen architectuur visie en vast te leggen in richtinggevend documenten (zoals een PSA en een programma-architectuur roadmap). Tijdens de realisatie wordt de samenwerking uitgebreid met één of meerdere Scrum teams (waarin mogelijk ook solution architecten deelnemen), business- en product owners.

Wat ga je doen?
Vormgeven van een slimme en samenhangende architectuur om bij te dragen aan de doelstellingen van het Trust register. Dat is de kern van jouw rol als ervaren architect. Architectuur zie jij als stuurinstrument voor het realiseren van (bedrijfs)doelstellingen en je weet dat op overtuigende wijze uit te dragen. Je beschikt dan ook over uitstekende communicatieve– en adviesvaardigheden. Je kunt makkelijk schakelen met de verschillende disciplines binnen IT en weet doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe te werken. Je maakt goed gebruik van materiaal dat reeds aanwezig is binnen zowel business als IT. Je bent sterk op het gebied van enterprise architectuur, met dien verstande dat je de verschillende relevante architectuurdisciplines goed beheerst, communiceert goed én graag met de verschillende disciplines binnen de organisatie . Zowel schriftelijk als mondeling weet je een boodschap snel, helder en volledig over te brengen. Je weet te overtuigen en bent omgevings sensitief. Je hebt diepgaande en aantoonbare praktijkervaring op het gebied van automatisering/digitalisering. Bij voorkeur ook met projecten dienaangaande bij de overheid.

 

Kandidaatomschrijving

Analytisch vermogen
Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.

Resultaatgericht
Werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren.

Organisatiesensitiviteit
Heeft inzicht in en is alert op (in)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten (de) organisatie(s) en kan daar adequaat op inspelen.

Kwaliteitsgericht
Hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk.

Samenwerken
Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

Verantwoordelijkheid nemen
Heeft plichtbesef en voelt zich er verantwoordelijk voor dat het afgeleverde werk of een beslissing aan bepaalde eisen voldoet. Is aanspreekbaar op resultaten van afgesproken acties.

Planning

Cv beoordeling: 06-08-2020

Gesprekken: tussen 10-08-2020 en 14-08-2020

 

Eisen

Opleiding

 • Kandidaat heeft minimaal een afgeronde hbo opleiding
 • Het hiervoor genoemde opleidingsniveau is een opleiding op het gebied van Informatica (of vergelijkbaar)

 

Kennis

 • Kandidaat is in het bezit van TOGAF certificering
 • Kandidaat is in het bezit van Agile certificering (bijvoorbeeld conform Safe en Scrum)
 • Kandidaat heeft aantoonbaar kennis van Cloud-based technologie

 

Ervaring

 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbaar relevante ervaring met de functie van programma/project architect
 • Kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met werken onder Agile methodiek SCRUM
 • Kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met architectuurmethoden zoals TOGAF
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbaar ervaring met het opstellen van solution-architecturen
 • Kandidaat heeft aantoonbaar relevante ervaring met architectuurmethoden DYA
 • Kandidaat heeft aantoonbaar relevante ervaring met het implementeren van web applicaties
 • Kandidaat heeft aantoonbaar relevante ervaring met architectuurconcepten zoals SOA
 • Kandidaat heeft aantoonbaar relevante ervaring met overheidsstandaarden zoals NORA
 • Kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met werken binnen de overheid

 

Als je een geschikte kandidaat hebt, die voldoet aan bovenstaand profielschets, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk, toch uiterlijk dinsdag 4 augustus 2020, het volgende:

 

1) blanco cv in Nederlandse taal in Word zonder balken, kop- en voetteksten, logo’s, tabellen, etc..

2) voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum

3) genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma

4) relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties

5) tarief en beschikbaarheid (inclusief status eventuele overige intakes)

6) vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens

7) schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant

 

Onze contactgegevens vind je hier

Vacature: medewerker ICT-servicedesk Veghel

Voor een eindklant van Profdesk ben ik op zoek naar een:

 

Functie: medewerker ICT-servicedesk

Regio: Veghel

Start: 3 augustus 2020

Inzet: 20 uur per week

Eind: 23 oktober 2020

Optie op verlenging: ja

 

Opdrachtomschrijving

 • Registreren en monitoren van meldingen in ons meldingssysteem
 • Ondersteunen van gemeentelijke applicaties
 • Vertalen van wensen en eisen naar oplossingen binnen de afgesproken werkzaamheden
 • Diagnose en afhandeling van supportvragen en het oplossen van technische problemen
 • Alle algemeen voorkomende werkzaamheden die een Servicedesk doet

 

Kandidaatomschrijving

 • Servicegericht en klantvriendelijk
 • Je bent representatief, proactief en je instelling is flexibel, betrouwbaar en no-nonsense
 • Je bent resultaatgericht, analytisch en je beschikt over een goed inlevingsvermogen
 • Je bent een teamplayer en stressbestendig
 • Je hebt minimaal een MBO 4 werk en denk niveau binnen het ICT vakgebied
 • Je bent in bezit van je Rijbewijs B en woont bij voorkeur niet verder dan 45 minuten van het gemeentehuis in Veghel af.
 • Je beheerst de Nederlandse schrijf-en spreektaal op MBO 4 niveau

 

Eisen

 • Werk- en denkniveau: MBO 4. Dit dient te blijken uit het cv.
 • Gerichte werkervaring: 3 tot 5 jaar of >5 jaar. Dit dient te blijken uit het cv.

 

Competenties

 • Omgang met eindgebruikers
 • Mondelinge vaardigheden
 • Flexibiliteit in begin en eindtijd

 

Aanvullende kennis

Kandidaat heeft bij voorkeur aanvullende kennis en ervaring op het gebied van:

 • Windows
 • Ivanti WSM
 • iOS
 • Android
 • MS Server 2012/2016
 • VMware
 • Registratiesystemen
 • Mobile device Management
 • Projecten op basis van telefoon uitrol

 

Interviewplanning

De gesprekken vinden plaats op dinsdag 28 juli tussen 14:30 uur en 17:00.
Het zou fijn zijn als je hier rekening mee wil houden

 

Toelichting op rooster

Voorkeur gaat uit naar ondersteuning bij de Servicedesk voor zeker de volgende dagen: maandag, dinsdag en donderdag.

 

Als je een geschikte kandidaat bent, die voldoet aan bovenstaand profielschets, dan ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, toch uiterlijk maandag 20 juli 2020, het volgende:

 

1) blanco cv in Nederlandse taal in Word zonder balken, kop- en voetteksten, logo’s, tabellen, etc..

2) voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum

3) genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma

4) relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties

5) tarief en beschikbaarheid (inclusief status eventuele overige intakes)

6) vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens

7) schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant

Onze contactgegevens vind je hier

Vacature: Senior Netwerkbeheerder

Wij zijn op zoek naar een Senior Netwerkbeheerder voor onze klant in regio Rotterdam. Startdatum is 2 januari 2020, voor 36 uur per week. De opdracht voor 3+ maanden met optie tot verlenging. Ben jij of ken jij een geschikte kandidaat? Lees dan hieronder verder.

 

De organisatie

De gemeente is als stad en organisatie volop in ontwikkeling. De gemeentelijke organisatie is een intensief en ambitieus veranderproces gestart. Kern daarvan is het ontwikkelen van een organisatie die nodig is om toegerust te zijn voor de enorme opgaven waar de gemeentelijke organisatie voor staat. Een gemeentelijke organisatie waarin slagvaardig wordt samengewerkt, zowel binnen als met partners buiten de organisatie. Een organisatie waarin medewerkers zich optimaal uitgedaagd, gestimuleerd en ondersteund voelen om duurzaam het beste van zichzelf te geven en zich gepassioneerd en gedreven in te zetten voor het realiseren van de afgesproken prestaties.

 

De afdeling

De afdeling Informatie & Facilitaire Voorzieningen (I&FV, bestaande uit de teams Informatiebeheer, Informatiemanagement, Facilitaire Voorzieningen en ICT) kent de komende jaren meerdere grote ontwikkelopgaven.

 

Functieomschrijving

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het beheren en ontwikkelen van de continuïteit van de datacommunicatie en netwerkinfrastructuur.

 

De werkzaamheden houden o.a. in:

 • Dagelijks beheer en onderhoud van de netwerkinfrastructuur.
 • Analyseren en oplossen van complexe incidenten en problemen
 • Het draaien van projecten ten behoeve van de optimalisatie van de IT-omgeving.
 • Contact onderhouden met leveranciers en externe partijen.
 • Toetsen van het netwerk op gebied van veiligheid en efficiëntie.
 • Up to date blijven van de nieuwste ontwikkelingen, en deze implementeren in het reguliere beheer en onderhoud. Denk hierbij aan nieuwe producten, netwerkcomponenten en functionaliteiten.
 • Bijhouden van documentatie.

 

Functie-eisen:

 • Minstens een IT-gerelateerde HBO-opleiding.
 • Meer dan 3 jaar werkervaring in een soortgelijke netwerkbeheer functie.
 • Certificering op het gebied van Cisco CCNP, Juniper JNCP, Huawei HCNA, HCNP  of soortgelijk.
 • Je kan analytisch te werk gaan en haalt energie uit technische uitdagingen.
 • Ervaring met / kennis van routeringsprotocollen, firewalling (OSPF), Fortigate, LAN (OSI Layer 2&3), Wireless LAN en Security.
 • Persoonlijk ben je communicatief, een teamspeler en sta je stevig in je schoenen.
 • ITIL en Prince2 gecertificeerd
 • Ervaring met Agile werken is een pré

 

 

Als je een geschikte kandidaat bent of hebt, die voldoet aan bovenstaand profielschets, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk het volgende:

1) blanco cv in Nederlandse taal in Word zonder balken, kop- en voetteksten, logo’s, tabellen, etc..

2) voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum

3) genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma

4) relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties

5) tarief en beschikbaarheid (inclusief status eventuele overige intakes)

6) vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens

7) schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant

Vacature: Projectleider ICT regio Roosendaal

Voor onze klant in de regio Roosendaal zijn we op zoek naar een Projectleider ICT voor 36 uur per week. Startdatum is  6 januari 2020. De opdracht is tot begin juli 2020 met optie tot verlenging. Ben jij of ken jij een geschikte kandidaat? Lees dan hieronder verder.

In 2021 betrekt onze klant een nieuwe locatie. De huidige locatie wordt daarvoor gerenoveerd. Dit vraagt onder meer om een nieuwe ICT-infrastructuur en een andere inrichting van werkplekken.  Ook gaat de klant aan de slag met mobile device management en het vervangen van de telefooncentrale. Als projectleider ICT ben je verantwoordelijk voor de opzet en succesvolle uitvoering van deze ICT-projecten. Jij zorgt  dat projecten soepel  worden uitgevoerd en de juiste mensen beschikbaar zijn. En natuurlijk vergeet je daarbij ook de communicatie naar de gebruikers niet. Dit doe je onder andere in nauwe samenspraak met de ICT-partner. Dit is een jong ICT-bedrijf, ontstaan uit een samenwerking tussen verschillende gemeenten. Zij nemen sinds augustus 2015 het ICT-beheer en ICT-onderhoud uit handen. Als projectleider ICT ben jij ook de centrale contactpersoon. Je bewaakt hierbij de belangen en geeft invulling aan het opdrachtgeverschap. Zo stuur je op de prestatieafspraken en bewaak je de SLA en de PDC waarbij je het opdrachtgeverschap verder professionaliseert en de relatie onderhoudt en uitbouwt.

 

Jouw kracht

 • Je hebt een klantgerichte en flexibele instelling.
 • Je creëert structuur waar die er nog niet is en bereikt hiermee concrete resultaten.
 • Je krijgt mensen zover dat ze doen wat er gedaan moet worden. En natuurlijk steek je ook zelf de handen uit de mouwen.
 • Met de interne klanten communiceer je helder en in begrijpelijke taal over ICT onderwerpen.
 • Voor de leveranciers en partners ben je een professionele gesprekspartner met verstand van zaken.
 • Je beschikt over een HBO+ werk- en denkniveau en een relevante opleiding op het gebied van Informatica en automatisering (bijvoorbeeld HBO informatica) en hebt minimaal 2 jaar ervaring in een projectleidersrol.
 • Verder beschik je over een brede en grondige kennis op het gebied van ICT infrastructuur en-, kantoorautomatisering (Office 365).

 

Arbeidsvoorwaarden

De klant biedt een uitdagende en veelzijdige fulltime functie met veel zelfstandigheid.

 

De gesprekken worden ingepland op donderdag 19 december tussen 11:00 uur en 16:00 uur. Gelieve hier rekening mee te houden.

 

Als je een geschikte kandidaat bent of hebt, die voldoet aan bovenstaand profielschets, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk maandag 16 december voor 10:00 uur het volgende:

 

1) blanco cv in Nederlandse taal in Word zonder balken, kop- en voetteksten, logo’s, tabellen, etc..

2) voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum

3) genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma

4) relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties

5) tarief en beschikbaarheid (inclusief status eventuele overige intakes)

6) vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens

7) schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant

Vacature: junior webmaster en communicatie regio Breda

Wij zijn op zoek naar een Young Professional webmaster en communicatie in de regio Breda voor 36 uur per week. Startdatum is  2 januari 2020. De opdracht is tot begin mei 2020 met optie tot verlenging. Ben jij of ken jij een geschikte kandidaat? Lees dan even verder.

Onze eindklant zoekt een Young professional die in staat is om twee verschillende projecten op te pakken. Beide projecten vallen in het vakgebied communicatie, maar zijn wel heel verschillend. Voor een van de klanten ga je aan de slag met projecten die betrekking hebben op de website. Maar ook de meer technische aspecten van de site verzorg jij, bijvoorbeeld het beheren van de digitale formulieren die van belang zijn voor de dienstverlening. Dit doe je niet alleen, je schakelt daar waar nodig de juiste professionals in.

De eindklant vraagt je om een brug te slaan tussen de projectgroep BAAS, en de diverse stakeholders die er zijn. Je belangrijkste taak hierbij is al die stakeholders op het juiste moment van de juiste informatie te voorzien. Hiervoor werk je nauw samen met de product owner en kwartiermaker van BAAS. Wanneer jouw agenda het toestaat dan zijn er nog diverse andere communicatieprojecten die jij kan oppakken, bijvoorbeeld het updaten van de eigen websites.

Wie zoeken wij?

 • Universitair afgerond, raakvlakken met communicatie;
 • Maximaal half jaar geleden afgestudeerd;
 • Je weet hoe een gemeentelijke organisatie is ingericht;
 • Je hebt kennis van en affiniteit met informatiemanagement;
 • Je weet wat SCRUM is;
 • Het schrijven van teksten gaat je goed af;
 • Je bent in staat om uit een grote hoeveelheid informatie op zoek te gaan naar verbanden en kunt dit om zetten naar heldere teksten.

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) met screeningsprofiel 11-12-13-41 is verplicht.

Indien u ZZP-er bent, bent u dan bereid deze opdracht via ZZP contractmanagement uit te voeren.

 

Als je een geschikte kandidaat bent of hebt, die voldoet aan bovenstaand profielschets, dan ontvang ik graag zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk maandag 16 december 2019 het volgende:

1) blanco cv in Nederlandse taal in Word zonder balken, kop- en voetteksten, logo’s, tabellen, etc..

2) voor- en achternaam, woonplaats en geboortedatum

3) genoten opleiding inclusief diploma wel of niet behaald met jaartal diploma

4) relevante werkervaring, competenties, overige vaardigheden en referenties

5) tarief en beschikbaarheid (inclusief status eventuele overige intakes)

6) vermelding vakantieplannen, geplande cursussen en examens

7) schriftelijke toestemming om je cv aan te mogen bieden aan de klant