IT-medewerkers voldoende beschikbaar; wel veel drukte bij de servicedesk

Een meerderheid van grotere bedrijven en het MKB ervaart tot op heden weinig knelpunten in de digitale infrastructuur tijdens de coronacrisis. Dat blijkt uit een inventarisatie onder leden van de Branchevereniging Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG). 

 

Het goede nieuws is, dat er geen tekort is aan medewerkers of externen om extra aangeschafte apparatuur te plaatsen. Een vijfde van de respondenten heeft wel aangegeven dat er problemen zijn met onvoldoende bandbreedte voor thuiswerkers. Ongeveer 15% klaagt over te weinig servercapaciteit. Ook de interne helpdesk is regelmatig overbelast met vragen van eindgebruikers.

Aan de enquête deden zowel grote ondernemingen als mkb mee. Is er binnen uw organisatie vraag naar servicedeskmedewerkers of andere IT-professionals? Neem dan contact met ons op. Wij staan voor u klaar.

Over onze openingstijden en werkzaamheden in tijden van corona

Momenteel houdt het coronavirus de wereld in zijn greep. Ook de agenda van het bedrijfsleven wordt volledig beheerst door COVID-19. Om verspreiding van het virus zo snel mogelijk een halt toe te roepen treffen wij allemaal de nodige voorzorgsmaatregelen.

Werkzaamheden 
Wij dragen er zorg voor dat onze medewerkers thuis over gedegen IT-voorzieningen beschikken. Veel van onze IT-specialisten, servicedeskmedewerkers en webdevelopers zijn ook nu bezig om processen te optimaliseren, code te schrijven en netwerken draaiende te houden. De mensen die gedetacheerd zijn bij politie, ziekenhuizen en posities bij bedrijven in andere vitale sectoren en zodoende nog wel op hun werkplek aanwezig zijn, willen wij langs deze weg extra bedanken voor hun inzet.

Profdesk staat voor u klaar
Wij staan natuurlijk voor u klaar. Dus heeft u vragen of zoekt u per direct een IT-specialist voor uw organisatie? Bel of mail ons. Ook in deze tijden vinden wij snel voor u de juiste mensen op de juiste (thuiswerk)plek.

Voorkom laaggeletterdheid: voeg digitale vaardigheden snel toe aan het nieuwe curriculum

We leven momenteel in het tijdperk van de digitale revolutie. Volgens Van Dale betekent dit: “de grote maatschappelijke veranderingen die het gevolg zijn van de brede beschikbaarheid van computers en internet.” Hierdoor loggen we als burger al in met DigiD of als bedrijf met eHerkenning om diverse zaken online aan te kunnen vragen, te verwerken en af te handelen. Betalen doen we anno nu via mobiel bankieren of middels het voldoen van een betaalverzoek via sociale media.

Het gebrek aan digitale vaardigheden is een maatschappelijk probleem dat zo snel mogelijk opgelost dient te worden.

Een groep directeuren heeft een brandbrief aan de tweede kamer ondertekend en slaat daarmee als sector digitaal alarm. Diverse ICT-bedrijven roepen de politiek op om vaart te maken met het toevoegen van digitale vaardigheden aan de lesstof, zoals voorgesteld op Nldigital.nl. Een nieuw curriculum met digitale geletterdheid dat kinderen echt voorbereid op de toekomstige arbeidsmarkt en maatschappij zou er moeten komen. Terecht?

Volgens het wereldwijde platform GitHub is JavaScript samen met HTML en CSS het fundament van ons internet. De meest populaire programmeertalen zijn Phyton, Java, PowerShell, C# en nieuwkomer Go. Welke programmeertalen in de toekomst het meest gebruikt gaan worden is nog onbekend, echter er kan niet vroeg genoeg worden begonnen met het leren te programmeren.

Toekomstbestendig digitaal curriculum 
Hiervoor dient het curriculum aangepast te worden. Het curriculum is een landelijk vastgestelde onderwijsinhoud die al ruim tien jaar niet meer actueel is. Het curriculum bestaat nu uit: Engels/moderne vreemde talen, rekenen en wiskunde, mens en maatschappij, kunst en cultuur, mens en natuur, bewegen en sport en uiteraard Nederlands. Naast burgerschap dient ook digitale geletterdheid te worden toegevoegd, zodat toekomstige generaties goed beslagen ten ijs komen in een veranderende arbeidsmarkt.